Geacht lid

U vindt op deze pagina alle informatie over de ringenbestel procedures. Van hoe en wanneer te bestellen tot aan de bestelformulieren. Aan de rechterkant vindt u de links naar de bestelformulieren en algemene informatie over ringen. Alle links verwijzen naar de website van de NBvV.

Ringen Bestellen:

Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringenbestelling in aanmerking te komen.

Wie kan er ringen bestellen?
De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2021 geldt dus: NB 21), het kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

Wanneer te bestellen?
Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven. Zorg ervoor dat de ringencommissaris uiterlijk één week voor het aflopen van de bestelronde uw opgave met betaling in zijn bezit heeft. De ringenprijs is in alle bestelrondes gelijk. Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen, gaan mee in het productieproces van de volgende bestelronde. Ringen die opgevraagd worden vóór de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden als spoedbestelling berekend.

De bestelhoeveelheid.
Het minimum aantal te bestellen ringen bedraagt van aluminium 10 stuks, voor stalen ringen is de minimumafname 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten. Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc.. Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen. Het is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

Ringen voor 2022:

In het clubgebouw kunt u elke zaterdag tussen half 4  en half 6 en tijdens de ledenvergaderingen ringbestelformulieren inleveren met contante betaling voor de bestelde ringen.

Op de genoemde tijden kunt u ook de bestelde ringen ophalen in het clubgebouw.

Ringbestelformulieren mogen ook bij de ringcommissaris worden ingeleverd alleen in gesloten envelop met gepast geld en het ingevulde formulier.

Bestelperiode is volgens onderstaand schema.

Bestelperiode:     Uitlevering na:
1 maart - 5 mei   1 oktober
1 juni - 20 september   15 december
10 oktober - 20 januari   1 april
26 januari - 20 maart   15 mei

 

Klik op het juiste formulier :

Bestelformulier voor gewone ringen 2022

Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels