Alvast een fijne vakantie allemaal. Het clubgebouw is op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur geopend.

U vindt op deze pagina alle informatie over de ringenbestel procedures. Voor de volledige informatie verwijzen we naar de site van de NBvV https://www.nbvv.nl/ringen/

De NBvV levert alle benodigde officiële ringen voor volièrevogels en is van overheidswege aangewezen als leverancier van ringen voor beschermde soorten.

U kunt bij de NBvV ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/. De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account bij ons aan te maken. Leden kunnen dit doen met de door ons aan hen verstrekte gegevens (kweeknummer, afdelingscode). Deze vindt u op de adreswikkel van ons maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs. Tevens vragen wij u een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres sturen wij u de status van uw bestelling.

Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

U kunt een brochure van de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen van beschermde vogels. De lijst met beschermde vogels is van te grote omvang om in brochurevorm op te nemen. Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden. De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet in staat of onduidelijk is meldt dat dan s.v.p. aan het bondsbureau.

Voor ringen voor beschermde soorten bent u van overheidswege verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) op te geven. De NBvV doet zelf niets met deze informatie: wij geven e.e.a. alleen door aan de overheid.

Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd. Indien u lid bent via een plaatselijke vereniging beschikt de afdelingssecretaris ook over uw kweeknummer. De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2022 geldt dus: NB 22), het kweeknummer en een volgnummer.

U kunt het hele jaar ringen bestellen. Na 1 april kunnen ringen voor het lopende jaar alleen nog als spoedbestelling gedaan worden. Ringen voor het volgende broedseizoen kunt u na deze datum bestellen, maar mogen wij in het kader van internationale afspraken pas na 01 oktober uitleveren. Alle ringen welke u na deze datum bestelt leveren wij na ongeveer 1 maand uit.

U ontvangt bericht als de ringen verzonden worden en kunt de levering dan via Track&Trace volgen. Betaling kan uitsluitend via IDeal gelijktijdig met de bestelling.

Mocht u er niet uitkomen of vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de ringcommissaris Arjan Paalman.