Hieronder is een download link met daarin de statuten en het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement is ook de privacyregeling opgenomen.

Zanglust Statuten en Huishoudelijk Reglement