Het clubgebouw is op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur geopend.

Hieronder is een download link met daarin de statuten en het huishoudelijk reglement. In het huishoudelijk reglement is ook de privacyregeling opgenomen.

Zanglust Statuten en Huishoudelijk Reglement