Alvast een fijne vakantie allemaal. Het clubgebouw is op zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur geopend.

V.V. Zanglust, voluit Voliëre Vogelvereniging Zanglust.

Door enkele enthousiaste vinkenliefhebbers werd V.V. Zanglust opgericht op 15 november 1937.

De "wildzang" is altijd een wezenlijk onderdeel geweest van de vereniging. Nog steeds zijn veel liefhebbers van de Europese cultuurvogels lid van Zanglust.

Maar in de loop der jaren vonden ook andere vogelvrienden de weg naar Zanglust.

Momenteel telt de vereniging zo'n 150 leden die op de jaarlijkse onderlinge show een grote verscheidenheid aan vogels showen.

Het doel van de vereniging is:
de bevordering van de vogelteelt, de vogelkennis, de vogelstand en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.


WAAROM LID WORDEN?
Regelmatig ontmoeten wij vogelhouders die geen lid zijn van een vereniging. Dat is jammer. Het lidmaatschap van een vogelvereniging kan de kennis over het houden van vogels en de belevingswaarde van de hobby een stuk groter maken.

Als u lid van onze vereniging bent, wordt u tevens lid van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers (NBvV). U ontvangt dan maandelijks het blad “Onze Vogels”, waarin veel wetenswaardigheden, foto-impressie`s, vraag en aanbod, vogelbeurzen en vogelshow`s in worden vermeld. Ook verspreidt V.V.Zanglust een clubblad “Ledenkontact” voor haar leden, wat twee maal per jaar verschijnt, waarin wij onze activiteiten vermelden.

De contributie bedraagt maar € 40,00 per jaar.
Jeugdleden (t/m 16 jaar) betalen slechts € 20,00 per jaar.

Lid worden? Vul dan dit formulier in: klik hier.
Het lidmaatschap opzeggen?? Kan alleen per 1 december van elk jaar. Geef dan je naam, adres, kweeknummer en e-mailadres door. Klik hier.

V.V. Zanglust is koninklijk erkend no. 74 en aangesloten als afdeling bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.